Minerály Vysočina 2017


 

 

VE ZNAMENÍ PLAZMY

aneb Vysočina 2017Protože tohle píšu v roce 2019, myslím si, že Vysočina už další hodnocení nepotřebuje.
Co ale potřebuje, je citlivé chování všech uživatelů, společností, soukromníků i jednotlivců. Znečištění je značné, v rastru 10 kilometrů se na každý průsečík vejde nějaká těžká ekologická zátěž. Devastace neřízeným zemědělstvím i správou lesů, je fatální.

Celá Česká Republika je doslova ždímána těžbou dřeva, surovin, biopaliv a stavbami logistických center na zelených loukách. Představitele státu - těch co mají největší rozhodovací vliv to nijak nezajímá, zajímá je jen profit. Exploatace krajiny je největší v historii vůbec. Šílená reakce MŽP na úbytek vody v krajině - postavíme více nádrží...Je si třeba uvědomit, že Vysočina napájí 4 miliony obyvatel v této zemi a když voda dojde, budou se muset tito lidé odstěhovat nebo do týdne prostě zemřou žízní. Vodu v krajině lze samozřejmě udržet jen zdravou krajinou tj. selské lesíky, meze, biokoridory keřových pásem a ano i výsadbou solitérních stromů přímo do polí, pěstováním vhodných plodin a úplnou eliminací řepky a kukuřice. Kdo však na to kývne? Zisky, výnosy a okamžitá rentabilita se počítá.

Ovšem jen do doby než přestane téct voda z kohoutku. Na svých toulkách přírodou vidím k jaké záhubě to všechno směřuje. Až budete startovat sekačku, zamyslete se nad faktem, že to, že pitná voda teče, nemusí být napořád, a každý může něco ovlivnit
.https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_ostrov

Z obcí a měst, z přírody i cest:

 

Náměšť nad Oslavou je samý kopec.
 


Náměšť nad Oslavou, kostel sv. Jana Křtitele a barokní most.
 


Most je třetí nejvzácnější u nás a potřeboval by generální rekonstrukci...
 


Apoštol s 3D modelem, v pozadí zámek postavený na základech gotické tvrze staré nejmíň 1000 let.
 


Originály soch jsou v depozitáři, na mostě jsou zdařilé kopie.
 


S 3D modely se tady hodně pracovalo, tato symbolika měla za význam aby patron stavbu ochránil před vším zlým, zejména před požáry způsobené zásahem blesku, což se v dobách než byl vynalezen hromosvod kostelům hojně přiházelo...

 

Třebíč trpí už teď nedostatkem kvalitní vody.

 

Velké Meziříčí a řeka Oslava, skoro vyschlá...

 

Velké Meziříčí, náměstí.

 

Velké Meziříčí, zámek.

 

Velké Meziříčí, vítejte u nás - jenže nádraží je děs běs, ani nemluvit o takovém uvítání.

 

Fajtův kopec, 555 m.n.m., s rozhlednou, trubková "nádhera" je zdaleka viditelná.
 


Život pod nejvyšším mostem na D1...(v. 76m, L. 426 m)

 

Ty kůň já kůň, aneb v papučích přes půl Vysočiny, se prostě stane, že šutrokop přijde o boty...

 

Jednooký kůň byl na tom ovšem hůře než já...

 

Přechod Vícenického žlabu potmě byla chuťovka.

 

Barvy podzimu dávají zapomenout na útrapy bloudění.

 

Lišejníky svědčí o relativně čistém ovzduší.

 

Pokud tuhle nepoznáte na první pohled, měly byste chodit na houby jen do kauflu...

 

Novinka, objev nové variety nebo dokonce druhu - Plešivka vysočinská n. pr.

 

Je to velice zajímavý a v mládí snad i jedlý taxon.

 

Spodní strana...

 

Tohle stálo za vyfocení - Běločechratka obrovská, některé plodnice měly až 50 cm !

 

Přechod 15 km přes zajímavou krajinu při hledání nových lokalit.

 

Pole u Zámiše, kde se klube na povrch radioaktivní deska Třebíčského trojúhelníku, brambory odsud bych tedy nebral...

 

Vysočinské horizonty...

 

Tahle cesta stála za to, chce to koně, nebo aspoň kolo...

 

Ostrůvek u Kojatína, odborně zvaný okrouhlík.

 

Vysočinský parlament...

 

Vlčatínské rozhledy, foceno z vlaku.

 


 

Minerály:


 

Azbest typ, 6x2x3 cm, jako z Minas de los Azbestos, tolik obávaný materiál, ovšem skelná vata je 700x škodlivější a vyrábí se vesele dál...

 

Azbest hadcový 6x5x2 cm.

 

Pikrolit 12x4x3 cm, vyskytuje se i u nás v Beskydech, třeba prověřit lokalitu.

 

Hvězdový křemen, neboli hvězdovec se občas přihodí, tak se i občas sebere. Dnes se uvádí jako česká světová rarita, nyní eviduji tři nové lokality, kdo chodí do přírody a všímá si, tak ví...

 

Lištový achát s ametystem a morionem 15x8x7 cm.

 

Lištový achát s ametystem a morionem 8 cm, nový nález z nové lokality.

 

Opál hyalit s opálem kašolongem v jednom, 8 cm šíře.

 

Jaspis 5 cm jako rarita v hadcových materiálech.

 

Jaspis 6 cm, nebo něco podobného, perspektivní materiál pro broušení. 


Ve znamení plazmy:

 

Nejprve trocha pojednání:

Plazma, prasem, zelený opál a zelený jaspis - chalcedon. Jak to od sebe, ale rozeznat?

Nutno říct, že některé materiály rozliší až rentgenová spektrografie ve spojitosti s rastrovacím elektronovým mikroskopem. Dále napoví i způsob vzniku, druh mateční horniny a přídatné barvící složky. U opálů se všeobecně předpokládá mikrokuličková struktura a lasturnatý lom. Plazma má v němčině označení modrokámen, lom je spíše nepravidelný, struktura směsná. Vyskytuje se ovšem celá řada přechodových typů a protože jde spíše o materiály nátokové, vznikající odmíšením z nízkoteplotních roztoků, jsou záměny časté, a leckdy jsou i odborníci na pochybách kam tyto materiály zařadit a celá škála názvosloví je tak spíše sběratelského rázu.


Základem je křemen SiO2, barvící složkou jsou železité sloučeniny a ionty, popřípadě jiné prvky jako třeba hořčík v komplikovaných silikátech. Železo jako prvek má vůbec veliký význam na barvení přírodního křemene.

 

Druhy:

KŘIŠŤÁL - Křemen SiO2 v čisté podobě, oxid křemíku, mimořádná surovina na výrobu klenotů, skla, malt, použití ve stavebnictví a na získání křemíku pro elektroniku. Světová spotřeba je tak velká, že se nedá ani odhadnout. Bez křemene by okamžitě zkolabovala celá civilizace. Už v době kamenné se bez něj nedalo obejít. Momentálně začíná být nedostatek kvalitního říčního písku (saharský se nedá pro stavebnictví použít) a do budoucna to může způsobit velmi vážné problémy.

Křemen je králem mezi minerály, dobrá polovina zeměkoule se z něj skládá, a mezi sběrateli je na prvním místě. Odrůdy křemene dělíme na krystalované, krystalické, vláknité a celistvé.

 

Železo v křemeni:

AMETYST - Krystalovaný nebo kusový, barvící příměs iont Fe3+, intenzitu pak určuje stupeň a doba ozáření v návaznosti na objem příměsi. Tato ionizující složka napíná krystalovou mřížku, všechny krystaly ametystu tak nejsou souměrné a jsou mírně zdeformované, hlavně koncová část.

PRASEM - Krystalovaný, kusový jen vyjímečně, jako chloritická příměs na kusovém křišťálu, u nás je tato kusovka kupodivu u Frýdku- Místku. Krystalovaný obsahuje barvící příměs hlavně chamosit a thuringit, což mu dává jablečně šedozelený odstín, krystaly jsou silně deformované, protáhlé, povlečeny šupinkami chloritických železitých křemičitanů i limonitem a hematitem. Tmavé odstíny svědčí o falzifikaci. Prasem je tedy chloritický křišťál, nikoliv chloritický obecný křemen, nebo křemenec, kterými se vysypává kolejový svršek...

PLAZMA - Amorfní křemenný materiál často s výskytem sférolitů - drobné tečky vyplněné kalcitem, limonitem, nebo wavellitem. Pravá plazma je vždy ďubkatá a vznikla na kontaktech podpovrchových výlevů efuzív s chloritickými písky. Barvivo je chamosit, glaukonit nebo seladonit, barva modrozelená, modrá nebo v odstínech zelené. Vyskytuje se i v hadcových horninách kde by se dalo hovořit o hořečnaté plazmě. Podle stupně a obsahu barvicích složek se nachází vzácně i plazma žlutá - Fe2O3 nebo i červená, bezvodý oxid železa. Lom je nepravidelný, T=7. Plazma je pouze tavenina křemene a barvících složek.

CHALCEDON (jaspis zelený) - Kryptokrystalický až vláknitý, barvící složky všechny možné materiály, kovy i křemičitany. Lesk mastný až žádný T=7, výskyt na puklinách rudních žil, v melafyrech, vázaný na výlevné horniny. Odrůda křemene.

OPÁL (zelený) - Vodnatý oxid křemene - SiO2.nH2O. Zelené opály se vyskytují právě na Vysočině a barvící složkou jsou různé oxidy železa ve spojení s hořčíkem, popřípadě mědí nebo i olovem. Lom je výrazně lasturnatý, skelný lesk T=6 či méně. Samostatný minerál. Nejedná se o křemen jako takový.
 

PRASOPÁL, CHRYSOPÁL, ETIOPSKÝ OPÁL - pouze pracovní sběratelské názvy, často bez bližšího určení...Při takto označených materiálů zejména z ciziny - jde často o nabízený bezcenný sklářský výrobek vydávaný za přírodní kámen. Pokud hodláte investovat do podobných minerálů, vezměte si s sebou k nákupu někoho kdo se v tom orientuje - ušetříte si desítky tisíc vyhozených korun...

 

Nejvzácnější odrůdy křemene:

1. MODRÝ KŘEMEN krystalovaný, barvící složka glaukonit, indigolit, dumortierit, magnesioriebeckit aj.

2. CHRYZOPRAS krystalovaný i kusový

3. PRASEM výhradně krystalovaný

4. RŮŽENÍN výhradně krystalovaný, i rosacitrín + ametrín

5. HELIOTROP


......................................................................................................................................................

 

Ferromangan na plazmě, mylně označovaný jako triplit.

 

Chryzoplazma 8 cm. Takto označuji sběratelským názvem žlutou plazmu zbarvenou limonitem, která se vyskytuje hojněji než se soudí. Český ráj - v melafyrech, Pobeskydí na kontaktech vyvřelin s jílem, a na Vysočině v hadcových horninách.

 

Chryzoplazma 15 cm. Některé kameny jsou skutečně podobné na chryzopras.

 

Plazma 5 cm, hořečnatá.

 

Plazma 6 cm.

 

Chryzoplazma s hořečnatou chloritickou plazmou v jednom kameni, 15 cm.

 

Plazma s opálem, přechod, vyloučeniny dendritů černého ferromanganu.

 

Plazma s opálem, přechod, protikus předchozího, 10 cm.

 

Plazma, mix železité s chloritickou, 15 cm.

 

Chryzoplazma, hlíza 15 cm.

 

Plazma, mix s opálem, 12 cm.

 

Plazma, mix s opálem, detail opálové hmoty na předchozím vzorku.

 

Křemenná hmota, podobná Krakonošovým slzám z Rovní.

 

Moravit 6x3 cm, ačkoliv vltavíny mně primárně neinteresují, přeci ho tam nezašlapu do bláta...

 


Co bych dodal dnes:
 

 

VYSOČINA

společné dílo Aničky a Martina


Obzory daleké i blízké,
krčí se chaloupky nízké.
Mlhavo prázdno tam kde byl les,
cos býval včera už nejsi dnes.

 

Tak jsem se znovu vrátil
hledat svět co jsem ztratil.
jenže z té Vysočiny
nakonec přišel jsem i já jiný.

 

Já vyprávěl jsem lesům tam,
jaký sen se mi jednou zdál.
Jak těžce se učím létat sám,
co dělat, abych stále nepadal.

 

Zde na konci všeho světa
nechci věřit, že navždy však,
po mém světě, že už je veta,
že z hlubin nevznesu se do oblak.

 

Stromy hučí, voda v potoce se zvedá,
na cestu k nebesům od dávných let

a v nich skrytý hlas mé srdce hledá,
jen s duší druhou dá se o létání přemýšlet.

 

Hbitým skokem přes balvany
na cestu dlouhou se vydávám,
která končí až srdcí potkáváním,
v místě kde není nikdo sám.

 

A je-li objímání vzájemného dosti,
po nebi Vysočiny se dá ve dvou plout

a zjistit, že při té nezměrné velikosti,
lze ten kraj jen srdcem obejmout.


 

 

Pořád ještě platí, že největším pokladem ve vaší ruce, je laskavá ruka druhého...

 

 


  

TOPlist